خانه1397/6/25 14:47:30

شرکت آتیه زیبا کنار

امروزه گردشگری و جهانگردی جزء جدائی ناپذیر جوامع بشری است و آن را تحت عنوان صنعت توریسم می خوانند. میل و مورسیون (1992) گردشگری را این گونه تعریف می کنند: « مجموعه فعالیتی که در جریان مسافرت یک گردشکر اتفاق می افتد که این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن است»

بنابر نیاز بشر امروز و اجماع جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل 5 مهرماه برابر با 29 سپتامبر را در جهان روز جهانی جهانگردی اعلام نموده است. اهمیت اقتصادی و اجتماعی این صنعت در حدی است که انجمن جهانی جهانگردی و سیر و سفر تا سال 2010 میلادی تعداد مشاغل ایجاد شده از این صنعت را در جهان 5/5 میلیون نفر در سال پیش بینی می کند. در حال حاضر در بعضی از کشورها درآمد حاصل از صنعت توریسم تا 70% تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل میدهد.

شرکت آتیه زیبا کنار به منظور طراحی، ساخت و اداره مراکز تفریحی، اقامتی، سیاحتی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی در سال 1384 تحت شماره 258092 تأسیس گردید.

پروژه ها

لوشان

اطلاعات بیشتر

آتیه شهران

اطلاعات بیشتر

آتیه زیباکنار

اطلاعات بیشتر

آتیه سراوان

اطلاعات بیشتر

ساختمان پارسا

اطلاعات بیشتر

اخبار و تازه ها

صورت جلسات