آتیه سراوان

/آتیه سراوان
آتیه سراوان1397/6/25 12:35:35

منطقه سراوان (جکولبندان)

این منطقه در جاده رشت به قزوین بعد از پلیس راه سمت راست جاده ، در روستای جوکلبندان که بین جنگل های سراوان و پارک جنگلی به دشت قرار دارد که دارای دو قطعه زمین به مسـاحت 2500 مترمربع و 2550 مترمربع می باشد که جمعا 5050 متر مربع می باشد که قسمتهای از آن فنس کشی شده است و شـامل 5 ویلا اسـت که 4 ویلای آن متروکه و غیر قابل سکـونت می باشد یک ویلا جهت اسـتقرار سرایدار می باشد.

ایجاد محیطی آرام و فرح بخش برای استراحت و سیاحت در دل جنگلهای شمال و استفاده از زیبائی ها و مواهب الهی از جمله اهداف انتخاب این مکان بوده است. این دهکده در جوار روستای جوکولبندان در دل جنگل های سراوان شهرستان رشت بنا خواهد شد.

تصاویر

فیلم