آتیه شهران

/آتیه شهران
آتیه شهران1398/9/12 12:31:11

شرکت گیل آتیه شهران (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ 1395/05/28 تحت شماره 495316 با سرمایه 1/000/000 ریال به ثبت رسیده

اهداف شرکت ساخت مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 12 هکتار، حد فاصل رستم آباد و امامزاده هاشم در منطقه شهران و در 40 کیلومتری محور آزاد راه رشت – قزوین قرار دارد.

تصاویر

فیلم