معرفی شرکت

/معرفی شرکت
معرفی شرکت1397/6/25 14:47:37
آتیه زیباکنار

شرکت آتیه زیباکنار

امروزه گردشگری و جهانگردی جزء جدائی ناپذیر جوامع بشری است و آن را تحت عنوان صنعت توریسم می خوانند. میل و مورسیون (1992) گردشگری را این گونه تعریف می کنند: « مجموعه فعالیتی که در جریان مسافرت یک گردشکر اتفاق می افتد که این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن است»

بنابر نیاز بشر امروز و اجماع جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل 5 مهرماه برابر با 29 سپتامبر را در جهان روز جهانی جهانگردی اعلام نموده است. اهمیت اقتصادی و اجتماعی این صنعت در حدی است که انجمن جهانی جهانگردی و سیر و سفر تا سال 2010 میلادی تعداد مشاغل ایجاد شده از این صنعت را در جهان 5/5 میلیون نفر در سال پیش بینی می کند. در حال حاضر در بعضی از کشورها درآمد حاصل از صنعت توریسم تا 70% تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل میدهد.

معرفی شرکت:
شرکت آتیه زیبا کنار به منظور طراحی،  ساخت و اداره مراکز تفریحی،  اقامتی،  سیاحتی،  گردشگری، فرهنگی و ورزشی در سال 1384 تحت شماره 258092 تأسیس گردید.

مقصد اصلی و مأموریت شرکت (Mission)

موسسه ای کارآمد با هدف ایجاد و اداره مراکز تفریحی، سیاحتی و اقامتی و ورزشی با طراحی مطلوب و استاندارد سازی فضاها، تجهیز و راه اندازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و معیارهای زیست محیطی به نحوی که منشاء اثر و تحرک در ایجاد مراکز مشابه دیگری که در شأن ایرانیان است باشد.

چشم انداز شرکت (Vison)

تلاش به عنوان یک شرکت پیشرو، در جهت ایجاد تحولی گسترده در تأسیس مراکز تفریحی، اقامتی و ورزشی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان داخلی و خارجی به نحوی که در آینده بزرگترین شرکت در نوع خود در ایران باشیم.

ارزش های شرکت (Value)

 • عزت نفس مشتریان، تکریم ارباب رجوع و ارزش آفرینی مستمر برای مشتریان
 • توجه و احترام به عقاید مذهبی و ملی مشتریان
 • ابتکار و نوآوری
 • توسعه پایدار
 • اثربخشی و بهره وری
 • کیفیت و کارآئی
 • رقابت سالم و اصولی با رقبا
 • صداقت و یگانگی
 • قانونمندی و قانون مداری
 • حفظ محرمیت
 • توجه به ارزش های منابع انسانی و تاکید بر شایسته سالاری
 • دانایی محوری
 • تکیه بر اصول علمی
 • مسئولیت پذیری