پروژه لوشان

/پروژه لوشان
پروژه لوشان1397/6/25 11:48:15

شرکت آتیه زیباکنار (پروژه لوشان)

این قطعه زمین در حاشیه اتوبان قزوین – رشت 5 کیلومتر مانده به لوشان در سمت راست (شرق ) اتوبان قرار دارد .
متراژ این قطعه زمین حدوداً 3 هکتار بوده که در سال 95 قطعه زمین دیگری به متراژ 1400 متر دیگر خریداری شده که تمامی آن توسط فنس محصور شده است.

تصاویر

فیلم