ساختمان پارسا

/ساختمان پارسا
ساختمان پارسا1397/6/25 12:41:00

ساختمان پارسا

این ساختمان در غرب گیلان منطقه رشت قرار دارد. ساختمان موجود در زمینی به مساحت حدوداً 300 متر در 7 طبقه بنا شده است که شامل 13 واحد می باشد که شش واحد غربی آن 120 متری بوده و شش واحد شرقی آن 120 متر تا 128 متر بنا شده است. طبقه هفتم آن شامل یک تک واحدی با متراژ 170 متری می باشد، از مجموع ساختمانهای بنا شده 4 واحد آن در اختیار شرکت آتیه زیباکنار می باشد و بقیه واگذار شده است.

دو واحد آن (واحد طبقه دوم با متراژ 121 متر و طبقه هفتم با متراژ 170 متر در مقابل گرفتن وام ششصد میلیون تومانی (دو تا سیصد میلیون تومانی) طبق مصوب هیئت مدیره از بیمارستان آتیه به نام آن شرکت واگذار شده است)

اطلاعات دقیق آپارتمانهای موجود در رشت:

  • دو واحد در طبقه اول با متراژ 120 متری با پارکنیگ 127 متر می شود
  • یک واحد در طبقه دوم با متراژ 120 متری با پارکنیگ 127 متر می شود
  • یک واحد طبقه چهارم با متراژ 125 متری و بدون پارکنیگ
  • یک واحد طبقه پنجم با متراژ 128 متری و بدون پارکنیگ
  • یک واحد پنت هاوس در طبقه هفتم با متراژ 170 متر

 

تصاویر

فیلم